Dzięki Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych staliśmy się ekspertami w temacie Elektronicznych Zwolnień Lekarskich. Produkcja filmowa 7 krótkich materiałów informacyjnych skierowanych do lekarzy.